The Government of Brunei Darussalam

Sejarah Ringkas
Misi & Visi
Maklumat Sampingan
I.M.O Conventions/ Protocols
Perhubungan Bilateral/ Multilateral
Perhubungan Laut
Pendaftaran Kapal
Penundaan/ Pemanduan
TPOR
Perangkaan
Fungsi & Peranan
Struktur Organisasi
Perkembangan ke Arah SHuTT 2003
Pencapaian
OSPAR
Jadual Feri Terminal
Pemberitahuan Pelaut
Jadual Pasang Surut
Maklumbalas

 

Struktur Organisasi

Carta Struktur Organisasi Jabatan Laut

 ||
Sejarah Ringkas | Misi dan Fungsi | Info Marin TPOR | Fungsi dan Peranan | Struktur Organisasi | Perkembangan Kearah SHuTT 2003 | Pencapaian | OSPAR | Jadual Kapal Pemberitahuan Pelaut  Jadual pasang SurutMaklmumbalas ||

||
Halaman | Kerajaan | Kementerian dan Jabatan | Mengenai Brunei | Berita On-line | Hubungan | Halaman Yang Berkaitan ||