The Government of Brunei Darussalam

Sejarah Ringkas
Misi & Visi
Maklumat Sampingan
I.M.O Conventions/ Protocols
Perhubungan Bilateral/ Multilateral
Perhubungan Laut
Pendaftaran Kapal
Penundaan/ Pemanduan
TPOR
Perangkaan
Fungsi & Peranan
Struktur Organisasi
Perkembangan ke Arah SHuTT 2003
Pencapaian
OSPAR
Jadual Feri Terminal
Pemberitahuan Pelaut
Jadual Pasang Surut
Maklumbalas

 

Fungsi dan Peranan

  • Meningkatkan jumlah kapal-kapal yang menggunakan Pelabuhan Muara dengan memberikan kadar yang kompititif bagi perkhidmatan-perkhidmatan yang diberikan.

  • Menambahkan bilangan kapal-kapal dagang Negara Brunei Darussalam dengan cara mengelakkan pemilik kapal untuk mendaftarkan kapal mereka di negara ini.

  • Mempastikan keselamatan dan kualiti perkapalan terjamin.

  • Mencegah pencemaran alam persekitaran maritim.

  • Memudahkan perkembangan industri maritim di Negara Brunei Darussalam melalui peningkatan pergerakan penumpang menggunakan pengangkutan air serantau serta pembangunan infrastruktur maritim bagi memperkembangkan perdagangan dan industri pelancongan.

  • Mengawasi undang-undang dan peraturan kelautanan berkenaan selaras dengan Peraturan Kelautanan Antarabangsa Pertubuhan Maritim Sedunia, IMO.

  • Memberikan fokus kepada Perkembangan Tenaga Manusia bagi industri Maritim.


Tugas-Tugas Jabatan

  • Pemanduan dan Penundaan.
  • Pengukuran alat-alat keselamatan kapal.
  • Buku Pelaut dan 'Certificate of Discharge'.
  • Penyewaan kapal Jabatan.
  • Khidmat nasihat Maritime.
  • Pengorekan.
  • Perhubungan maritim
  • Pengawasan laluan utama perkapalan
  • Keupayaan mencari dan menyelamat
  • Tindakan dan pengawalan tumpahan minyak
  • Menyediakan tanda-tanda Pelayaran.
  • Pendaftaran Kapal.
  • Melesen Kapal.
  • Kursus pengiktirafan Jurutera Laut dan Pegawai Laut.
  • Surat izin belayar.
  • Pengukuran Hidrografi.
  • Permit mengambil pasir.


||
Sejarah Ringkas | Misi dan Fungsi | Info Marin  TPOR | Fungsi dan Peranan | Struktur Organisasi | Perkembangan Kearah SHuTT 2003 | Pencapaian | OSPAR | Jadual Kapal Pemberitahuan Pelaut  Jadual pasang Surut |Maklmumbalas ||

||
Halaman | Kerajaan | Kementerian dan Jabatan | Mengenai Brunei | Berita On-line | Hubungan | Halaman Yang Berkaitan ||