The Government of Brunei Darussalam

Sejarah Ringkas
Misi & Visi
Maklumat Sampingan
I.M.O Conventions/ Protocols
Perhubungan Bilateral/ Multilateral
Perhubungan Laut
Pendaftaran Kapal
Penundaan/ Pemanduan
TPOR
Perangkaan
Fungsi & Peranan
Struktur Organisasi
Perkembangan ke Arah SHuTT 2003
Pencapaian
OSPAR
Jadual Feri Terminal
Pemberitahuan Pelaut
Jadual Pasang Surut
Maklumbalas

 

Pencapaian

 • Merangka undang-undang Antarabangsa kepada undang-undang Brunei dan perlaksanaan konvensyen dan memorandum kerjasama

  *  MSO 2002 / MS ( STCW ) Regulation 2002.

  *  MS Safety  Convention Regulation 2003.

  *  Melaksanakan Kod ISPS.

  *  Quality     Management System.Bahagian Peperiksaan & Persijilan . 

      Telah pun disahkan oleh Lloyd's REgister Quality Assurance 

      pada 16 April 2004.

   

 • Mengambil bahagian / memerhati secara berterusan  Maritim / SAR / Projek Tumpahan Minyak APEC, ASEAN Jepun ( OSRAP / OSPAR ) dan PEMSEAS. Perbincangan berterusan mengenai perlaksanaan SOP and MOU serta isu-isu teknikal terkini ( Projek tahunan dan dalam perlaksanaan bersama kumpulan-kumpulam kerja ).

 

 • Latihan kakitangan dan anak buah kapal .

  * Kursus pengenalan bagi pengambilan baru ( Pelaut Pelatih ) dijalankan selama 4 minggu.

   

 • Untuk  penswastaan perkhidmatan dan kemudahan ( Penyewaan Worksyop ).

 

 • Penyusunan Organisasi Jabatan Laut  yang mana telah pun dihadapkan Lapuran penyususna ke JAPPA.

 

 • E- Marine.

   

   

 

 ||
Sejarah Ringkas | Misi dan Fungsi | Info Marin TPOR | Fungsi dan Peranan | Struktur Organisasi | Perkembangan Kearah SHuTT 2003 | Pencapaian | OSPAR | Jadual Kapal  |  Pemberitahuan Pelaut  |  Jadual pasang Surut |Maklmumbalas |

||
Halaman | Kerajaan | Kementerian dan Jabatan | Mengenai Brunei | Berita On-line | Hubungan | Halaman Yang Berkaitan ||